Neotáčejte se k dluhům zády osobní bankrot

 • legální a konečné řešení všech dluhů
 • zbavíte se stresu
 • nárůst úroků je pozastaven
 • zastavení hrozby exekuce
 • osvobození až od 70% dluhů
Chci zažádat o oddlužení

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot je zákonné oddlužení osob, které se dostali do dluhové spirály. Musí být schválen soudem a veškeré dluhy sjednotí. Průběh oddlužení spravuje insolvenční správce, který jedná s věřiteli. Osobní bankrot se nevztahuje na pohledávky jištěné zástavou, typicky hypotéky. Oddlužení probíhá 5 let a podmínky pro vyhlášení i následné plnění jsou velmi tvrdé. Zda-li je Váš případ možné řešit pomocí osobního bankrotu zjistíte použitím insolvenční kalkulačky.

Podmínky pro osobní bankrot?

Existence alespoň 2 věřitelů

Existence alespoň 2 věřitelů

Pro vyhlášení osobního bankrotu musíte mít pohledávky nejméně u dvou věřitelů a musí být nejméně 30 dní po splatnosti. Mezi tyto pohledávky se nezapočítávají tzv. zajištěné pohledávky, typicky například hypotéky.

Platební neschopnost

Platební neschopnost

Dlužník musí být pro podání žádosti o osobní bankrot v platební neschopnosti. Své závazky musí mít minimálně 30 dní po splatnosti. Zde je třeba brát v úvahu i případné pojištění schopnosti splácet a možnost snížení či odložení splátek. Teprve pokud všechny tyto možnosti selhávají, smí dlužník podat žádost o oddlužení.

Platební neschopnost

Dostatečný příjem

Velmi tvrdou podmínkou pro vyhlášení osobního bankrotu je stálý příjem, který navíc musí vhorizontu 5 let pokrýt nejméně 30 % vašich pohledávek. Dlužníci bez zaměstnání a bez majetku nejsou zcela vyřazeni, ale jejich šance na úspěch jsou malé a je třeba postup žádosti důkladně konzultovat se specialisty na problematiku oddlužení.

Trestní bezúhonnost

Trestní bezúhonnost

Žádost o osobní bankrot nemohou podat osoby, které byly v posledních 5 letech trestány za majetkovou trestnou činnost. Na ostatní delikty se omezení nevztahuje.

Splňujete tyto podmínky?

Chci zažádat o oddlužení

Jak probíhá proces oddlužení?

 • Prvotní kontakt

  První a zároveň nejdůležitější krok musíte učinit Vy sami, a to kontaktovat nás! Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář na našem webu nebo použijte formulář pro vložení Vašeho telefonního čísla. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat a domluví s Vámi dle Vašich časových možností bezplatnou schůzku v poradně.

 • Osobní schůzka

  Na domluvené schůzce v poradně probereme Vaši situaci a Vaše životní a finanční poměry. Na základě sdělených informací zjistíme, zda splňujete podmínky pro osobní bankrot (oddlužení). Zároveň Vám vysvětlíme výhody a důsledky osobního bankrotu a všechny další věci okolo procesu oddlužení. Sdělíme Vám také, jaké dokumenty a podklady budeme od Vás k realizaci oddlužení potřebovat. Ochotně zodpovíme všechny Vaše případné dotazy.

 • Podání insolvenčního návrhu

  Od momentu, kdy nám dodáte veškeré potřebné dokumenty a materiály, vypracujeme a podáme do 24 hodin insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh se budeme snažit vyhotovit tak, aby byl soudem přijat a splňoval všechny zákonem stanovené náležitosti. Od této chvíle již můžete být trochu klidnější, neboť okamžikem podání návrhu na soud jste již chráněni před exekutory, vymahači a věřiteli.

 • Schválení Vašeho oddlužení

  okud splníte všechny podmínky osobního bankrotu (oddlužení), insolvenční soud jej povolí. O průběhu oddlužení rozhodují věřitelé na schůzi. Při schválení oddlužení Vám soud přidělí insolvenčního správce, který Vaši insolvenci povede, bude komunikovat s věřiteli a posílat jim předem stanovené splátky.

Chci zažádat o oddlužení

Nejčastější dotazy

Osobní bankrot mohou vyhlásit pouze osoby splňující zákonem dané podmínky. Jednou z hlavních podmínek je schopnost splatit v následujících 5 letech z pravidelného příjmu a odprodeje majetku alespoň 30 % pohledávek.

Výhody zpracování návrhu u nás jsou následující: advokát je pojištěn pro případ chyby, proto vznikne-li Vám s jeho špatnou službou škoda, bude Vám nahrazena. Advokát ručí celým svým majetkem, a proto prostě nemůže jen tak zmizet převedením společnosti na jiného nebo jejím opuštěním.

Advokát zpracovávající návrhy je dlouholetým odborníkem v oblasti pohledávek a to i ze strany věřitelů, proto ví, jaké pohledávky jsou promlčené, nejsou přiznány v souladu se zákonem a další. Tyto zkušenosti můžete využít ve svůj prospěch při následném popírání pohledávek a snižování celkové výše dluhu k zaplacení. Existují zde i možnosti se zbavit pohledávek před samotným oddlužením a možná zjistíte, že oddlužení vůbec nepotřebujete.

Cena za službu oddlužení neč​​iní ani 30.000,- Kč, ani 20.000,- Kč, dokonce je nižší než 10.000,- Kč. Služba jakož i cena jsou rozděleny do dvou fází:

 1. Posouzení podkladů a možnosti dosáhnout na oddlužení - tato fáze je v ceně 3.000,- Kč bez DPH. V této fázi na základě Vámi dodaných podkladů posoudíme, zda na bankrot dosáhnete či nikoli a pokud nikoli, jaké jsou varianty toto změnit (varianty samozřejmě existují).
 2. Sepsání návrhu na oddlužení včetně přípravy podkladů na základě doložených listin - tato fáze je v ceně 5.000,- Kč bez DPH. V této fázi je na základě dodaných listin připraven návrh na oddlužení včetně veškerých příloh, takže lze jen podat na soud.

Rozdělení na dvě fáze je vstřícným krokem ke klientovi, neboť naše kancelář nevydělává na lidském neštěstí a nepodává návrhy jen za účelem zisku, ale s plnou odpovědností za svou práci, i proto vracíme plnou částku za druhou fázi, pokud tento neprojde na základě naší chyby.

Ideálním řešením je samozřejmě včas domluvit s věřiteli oboustranně schůdnou cestu a dluhy umořit standardně pomocí splátkového kalendáře. Pokud výše dluhů dalece převyšuje možnosti splácení, lze podat návrh na osobní bankrot. V rámci osobního bankrotu lze dluhy řešit prodejem majetku či splátkovým kalendářem, kdy dlužníkovi zůstává jen nezabavitelné minimum.

Mezi základní povinnosti patří zejména řádné splácení podle podmínek uložených insolvenčním správcem. Dále je dlužník povinen k 15. lednu a 15. červenci v každém kalendářním roce předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a výboru věřitelů přehled příjmů za posledních 6 měsíců a na požádání kdykoliv poskytnout k nahlédnutí daňové přiznání. Dary, dědictví či mimořádné příjmy je dlužník povinen zpeněžit a použít na mimořádné splátky. Dlužník nesmí znevýhodňovat žádného z věřitelů a nesmí přijímat nové závazky, které není schopen řádně vyrovnat.

Dlužník je povinnen vykonávat výdělečnou činnost či musí usilovat o získání práce. Tyto kroky předloží soudu.

Hypotéka je zpravidla kryta zástavou v podobě nemovitosti a banka je schopna umořit dluhy prodejem zástavy. Proto se osobní bankrot na hypotéku nevztahuje a problém lze řešit jen přímo dohodou s věřitelem. Pokud je již na hypotéku uvalena exekuce, lze nemovitost ještě zachránit například přes oddlužovací centra a firmy, které vaše pohledávky okamžitě vyplatí a následně splácíte dluhy jim. Více informací »

V případě osobního bankrotu jsou na oddlužení využity veškeré příjmy mimo nezabavitelného minima. I jednorázové příjmy, výhry, dary a dědictví je nutno využít na mimořádné splátky. Dále může soud nařídit odprodej části majetku.

V případě osobního bankrotu se veškeré splátky řeší přes insolvenčního správce a příjmy či majetek dlužníka nepodléhají exekuci.

Dle novely zákona č. 294/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.1.2014 je již možné podat oddlužení jako podnikatel (osoba pracující na živnostenský list). Více informací »

Od 1.1.2014 mohou podat žádost na osobní bankrot manželé společně. Dříve platilo, že musel každý z manželů musel podávat žádost zvlášť a mít písemný souhlas svého zákonného partnera.

Průběh osobního bankrotu a příslušné dokumenty vztahující se k oddlužení naleznete v insolvenčním rejstříku na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Chci zažádat o oddlužení

Insolvenční kalkulačka

Spočítejte si zda-li máte nárok nechat se oddlužit pomocí osobního bankrotu.

V prohlížeči nemáte zapnutý Javascript. Insolvenční kalkulačku je možné použít pouze s touto technologií.

Žádost o oddlužení

Vyřizujeme po celé České republice. Možná osobní schůzka v kanceláři v Brně a po předchozí dohodě kdekoliv v ČR.

Údaje o dlužníkovi

Kontaktní údaje

© 2019 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám

Potřebujete poradit? Zavoláme vám

Vložté své telefonní číslo, do 48h Vás budeme kontaktovat.