Neotáčejte se k dluhům zády osobní bankrot

 • legální a konečné řešení všech dluhů
 • zbavíte se stresu
 • nárůst úroků je pozastaven
 • zastavení hrozby exekuce
 • osvobození až od 70% dluhů
Chci nezávazné posouzení

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot je zákonné oddlužení osob, které se dostali do dluhové spirály. Musí být schválen soudem a veškeré dluhy sjednotí. Průběh oddlužení spravuje insolvenční správce, který jedná s věřiteli. Osobní bankrot se nevztahuje na pohledávky jištěné zástavou, typicky hypotéky. Oddlužení probíhá 5 let a podmínky pro vyhlášení i následné plnění jsou velmi tvrdé. Zda-li je Váš případ možné řešit pomocí osobního bankrotu zjistíte použitím insolvenční kalkulačky.

Podmínky pro osobní bankrot?

Existence alespoň 2 věřitelů

Existence alespoň 2 věřitelů

Pro vyhlášení osobního bankrotu musíte mít pohledávky nejméně u dvou věřitelů a musí být nejméně 30 dní po splatnosti. Mezi tyto pohledávky se nezapočítávají tzv. zajištěné pohledávky, typicky například hypotéky.

Platební neschopnost

Platební neschopnost

Dlužník musí být pro podání žádosti o osobní bankrot v platební neschopnosti. Své závazky musí mít minimálně 30 dní po splatnosti. Zde je třeba brát v úvahu i případné pojištění schopnosti splácet a možnost snížení či odložení splátek. Teprve pokud všechny tyto možnosti selhávají, smí dlužník podat žádost o oddlužení.

Platební neschopnost

Dostatečný příjem

Jednou z podmínek je dostatečný příjem. Jelikož však opadla hlavní podmínka splacení alespoň 30% pohledávek, bude za dostatečný příjem ve většině případů považována splátka minimálně 2.178,- Kč. Dlužníci bez zaměstnání a bez majetku nejsou zcela vyřazeni, ale jejich šance na úspěch jsou malé a je třeba postup žádosti důkladně konzultovat se specialisty na problematiku oddlužení.

Trestní bezúhonnost

Trestní bezúhonnost

Žádost o osobní bankrot nemohou podat osoby, které byly v posledních 5 letech trestány za majetkovou trestnou činnost. Na ostatní delikty se omezení nevztahuje.

Splňujete tyto podmínky?

Chci nezávazné posouzení

Jak probíhá proces oddlužení?

 • Prvotní kontakt

  První a zároveň nejdůležitější krok musíte učinit Vy sami, a to kontaktovat nás! Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář na našem webu nebo použijte formulář pro vložení Vašeho telefonního čísla. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat a domluví s Vámi dle Vašich časových možností další postup.

 • Dodání podkladů

  Dnes již nemusíte nikam chodit, vše lze vyřešit emailem, nebo po telefonu. Po prvotní konzultaci advokát připraví seznam podkladů a dalších listin, které jsou nezbytné pro podání insolvenčního návrhu. Taktéž ochotně zodpoví veškeré Vaše dotazy. Po doručení podkladů zpět na adresu advokáta bude sepsán a podán Váš insolvenční návrh. Samozřejmě je též možné domluvit si osobní schůzku v kanceláři v Brně.

 • Podání insolvenčního návrhu

  Od momentu, kdy nám dodáte veškeré potřebné dokumenty a materiály, vypracujeme a podáme do 48 hodin insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh se budeme snažit vyhotovit tak, aby byl soudem přijat a splňoval všechny zákonem stanovené náležitosti. Od této chvíle již můžete být trochu klidnější, neboť okamžikem podání návrhu na soud jste již chráněni před exekutory, vymahači a věřiteli.

 • Schválení Vašeho oddlužení

  okud splníte všechny podmínky osobního bankrotu (oddlužení), insolvenční soud jej povolí. Při schválení oddlužení Vám soud přidělí insolvenčního správce, který Vaši insolvenci povede, bude komunikovat s věřiteli a posílat jim předem stanovené splátky.

Chci nezávazné posouzení

Nejčastější dotazy

Osobní bankrot mohou vyhlásit pouze osoby splňující zákonem dané podmínky. Jednou z hlavních podmínek je schopnost splatit v následujících 5 letech z pravidelného příjmu a odprodeje majetku alespoň 2.178,- Kč měsíčně. Sepsání návrhu musí být ovšem svěřeno odborníkovi, podle zákona jsou to advokáti, exekutoři, insolvenční správci a vybrané neziskové organizace.

Výhody zpracování návrhu u nás jsou následující: advokát je pojištěn pro případ chyby, proto vznikne-li Vám s jeho špatnou službou škoda, bude Vám nahrazena. Advokát ručí celým svým majetkem, a proto prostě nemůže jen tak zmizet převedením společnosti na jiného nebo jejím opuštěním.

Advokát zpracovávající návrhy je dlouholetým odborníkem v oblasti pohledávek a to i ze strany věřitelů, proto ví, jaké pohledávky jsou promlčené, nejsou přiznány v souladu se zákonem a další. Tyto zkušenosti můžete využít ve svůj prospěch při následném popírání pohledávek a snižování celkové výše dluhu k zaplacení. Existují zde i možnosti se zbavit pohledávek před samotným oddlužením a možná zjistíte, že oddlužení vůbec nepotřebujete.

Cena za službu je v souladu s insolvenčním zákonem. Zákazník předem nic nehradí, advokát až následně svou odměnu ve výši 4.000,- Kč + DPH (4.840,- Kč) přihlásí do Vašeho oddlužení. Služba je tedy poskytována v režimu, není úspěch, nic neplatíte.

Ideálním řešením je samozřejmě včas domluvit s věřiteli oboustranně schůdnou cestu a dluhy umořit standardně pomocí splátkového kalendáře. Pokud výše dluhů dalece převyšuje možnosti splácení, lze podat návrh na osobní bankrot. V rámci osobního bankrotu lze dluhy řešit prodejem majetku a splátkovým kalendářem, kdy dlužníkovi zůstává jen nezabavitelné minimum.

Mezi základní povinnosti patří zejména řádné splácení podle podmínek uložených insolvenčním správcem. Dále je dlužník povinen k 15. lednu a 15. červenci v každém kalendářním roce předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a výboru věřitelů přehled příjmů za posledních 6 měsíců a na požádání kdykoliv poskytnout k nahlédnutí daňové přiznání. Dary, dědictví či mimořádné příjmy je dlužník povinen zpeněžit a použít na mimořádné splátky. Dlužník nesmí znevýhodňovat žádného z věřitelů a nesmí přijímat nové závazky, které není schopen řádně vyrovnat.

Dlužník je povinnen vykonávat výdělečnou činnost či musí usilovat o získání práce. Tyto kroky předloží soudu.

Hypotéka je zpravidla kryta zástavou v podobě nemovitosti a banka je schopna umořit dluhy prodejem zástavy. Proto se osobní bankrot na hypotéku nevztahuje a problém lze řešit jen přímo dohodou s věřitelem. Pokud je již na hypotéku uvalena exekuce, lze nemovitost ještě zachránit například přes oddlužovací centra a firmy, které vaše pohledávky okamžitě vyplatí a následně splácíte dluhy jim. Více informací »

V případě osobního bankrotu jsou na oddlužení využity veškeré příjmy mimo nezabavitelného minima. I jednorázové příjmy, výhry, dary a dědictví je nutno využít na mimořádné splátky. Dále může soud nařídit odprodej části majetku.

V případě osobního bankrotu se veškeré splátky řeší přes insolvenčního správce a příjmy či majetek dlužníka nepodléhají exekuci.

Dle novely zákona č. 294/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.1.2014 je již možné podat oddlužení jako podnikatel (osoba pracující na živnostenský list). Více informací »

Od 1.1.2014 mohou podat žádost na osobní bankrot manželé společně. Dříve platilo, že musel každý z manželů musel podávat žádost zvlášť a mít písemný souhlas svého zákonného partnera.

Průběh osobního bankrotu a příslušné dokumenty vztahující se k oddlužení naleznete v insolvenčním rejstříku na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Chci nezávazné posouzení

Insolvenční kalkulačka

Spočítejte si zda-li máte nárok nechat se oddlužit pomocí osobního bankrotu.

V prohlížeči nemáte zapnutý Javascript. Insolvenční kalkulačku je možné použít pouze s touto technologií.

Žádost o oddlužení

Vyřizujeme po celé České republice. Možná osobní schůzka v kanceláři v Brně a po předchozí dohodě kdekoliv v ČR.

Údaje o dlužníkovi

Kontaktní údaje

© 2022 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám

Potřebujete poradit? Zavoláme vám

Vložté své telefonní číslo, do 48h Vás budeme kontaktovat.