Co je to insolvenční rejstřík?

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík funguje v ČR od roku 2008. Tento informační systém veřejné správy je veřejně přístupnou databází, kterou spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. V insolvenčním rejstříku nalezneme informace vyplývající z insolvenčního zákona, který řeší postavení dlužníků a věřitelů a způsoby jejich vzájemného vypořádání.

K čemu slouží insolvenční rejstřík

Základní úlohou tohoto rejstříku je zajistit maximální možné informace o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. V insolvenčním rejstříku jsou shromažďovány a zveřejňovány veškeré relevantní a aktuální údaje týkající se probíhajících insolvenčních řízení, insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace o dlužnících. V rejstříku jsou zaznamenávány údaje o aktuálních i ukončených insolvenčních řízeních.

Rejstřík má velmi důležitou úlohu v insolvenčním řízení. Jeho prostřednictvím jsou totiž zveřejňovány soudní rozhodnutí či jiné důležité dokumenty, které jsou současně vyvěšeny na úřední desce insolvenčního soudu – jedná se o tzv. doručení vyhláškou. Za pomoci insolvenčního rejstříku provádí soud například předvolání na schůzi věřitelů. Rejstřík obsahuje všechna podání, která jsou součástí soudního spisu vedeného insolvenčním soudem o daném dlužníkovi.

Účastníci insolvenčního řízení (a to zejména věřitelé) si tedy musí sami vyhledávat na internetových stránkách veškeré nezbytné informace a ve svém vlastním zájmu by měli pravidelně sledovat probíhající insolvenční řízení. Soud vychází ze skutečnosti, že je rejstřík veřejně přístupný, takže je na každém, aby si svého dlužníka hlídal. Na tomto místě ale musíme upozornit, že insolvenční rejstřík v žádném případě neslouží jako prostředek k podávání samotných insolvenčních návrhů.

Kde najdu insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík naleznete na tomto odkazu: Přejít na insolvenční rejstřík

Jelikož se jedná o veřejně přístupnou databázi, není potřeba ověřovat totožnost žadatele. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze osoby či firmy, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Pokud chcete vyhledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před rokem 2008, musíte hledat v evidenci úpadců.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

V rejstříku lze vyhledávat dle několika údajů – např. identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) nebo dle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). Mezi tyto osobní údaje patří např. jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození. Vyhledávat informace v rejstříku je sice snadné, potřebujete-li ale informace rychle, je nutné provádět hledání aktivně a opakovaně kontrolovat obsah databáze.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek

© 2023 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám