Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Máte s manželem problémy se splácením svých dluhů a zároveň se chcete nechat rozvést? I na tuto těžkou životní situaci pamatovala novela insolvenčního zákona platná od 1. ledna 2014. Vysvětlíme si řešení této situace postupně.

Nový institut společného oddlužení manželů

Doposud mohli zadlužení manželé podat návrhy na oddlužení pouze zvlášť každý sám za sebe, přičemž k tomu potřebovali písemný souhlas druhého manžela. Novela insolvenčního zákona zavedla možnost společného insolvenčního návrhu manželů, což znamená, že se nyní manželé mohou obrátit na soud s návrhem na povolení oddlužení společně. Společný návrh musí obsahovat souhlas obou manželů s tím, že jejich veškerý majetek bude pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů. Podpisy obou manželů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny. A pozor - ke dni doručení společné žádosti o oddlužení manželů musí jít o sezdané manžele. Tito manželé budou po celou dobu trvání oddlužení považováni za jednoho dlužníka.

Ze společného oddlužení plyne především ta výhoda, že pokud mají manželé některé závazky společné, potom se do společného oddlužení započítávají pouze jednou (a nikoliv dvakrát, jak tomu bylo doposud), a navíc insolvenčnímu správci zaplatí rovněž pouze jednu odměnu namísto dvou. Je tedy výhodné podat společný návrh na oddlužení ještě před rozvodem, neboť díky společnému oddlužení manželů dochází ke snížení společného dluhu.

Proces oddlužení rozvodu nebrání

Společné oddlužení manželů

Pokud jste s manželem podali společný návrh na oddlužení, který vám byl insolvenčním soudem schválen, nebojte, že se nemůžete v době oddlužení nechat rozvést. Rozvod je možný, přičemž toto rozhodnutí nebude nijak ovlivňovat probíhající pětiletý proces oddlužení. Jak vy, tak váš bývalý manžel, budete po rozvodu pokračovat ve splácení stanovených splátek nezbytných pro oddlužení, a to shodným způsobem jako tomu bylo před rozvodem.

I po rozvodu tedy budete s bývalým manželem pořád posuzováni jako jeden dlužník. Nezapomeňte ale tuto změnu nahlásit svému insolvenčnímu správci a své účetní. Bude totiž nutné dle nových podkladů vypočítat případné výživné na vyživované osoby a rovněž bude nově vypočítána nezabavitelná minimální částka v oddlužení.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek

© 2023 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám