Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Novela insolvenčního zákona odstranila přísnou podmínku pro schválení oddlužení spočívající v prokázání již na počátku, že je dlužník schopen splatit 30% všech přihlášených pohledávek. Nyní je jedinou podmínkou minimální splátka odpovídající součtu odměny insolvenčního správce (1.089,- Kč) a stejné splátky pro nezajištěné věřitele. Celkem tedy 2.178,- Kč. Třicetiprocentní hranice však nezapadla úplně a dlužník je povinen vykazovat snahu a soud na konci pětileté lhůty pro splácení posoudí, zda byla snaha (hledání zaměstnání, přivýdělek apod.) dostatečná pro osvobození od placení zbytku pohledávek.

Novela zákona však kromě standardního pětiletého splácení dluhů umožnila vybraným skupinám snazší oddlužení. Které to jsou?

Senioři


Pro osoby pobírajících starobní důchod (nárok na starobní důchod vznikl před schválením oddlužení a musí trvat po celou dobu schváleného oddlužení) byla stanovena mírnější varianta oddlužení, a to splácení po dobu 3 let. I pro tuto skupinu ovšem platí minimální splátka ve výši 2.178,- Kč. Soud po uplynutí tří let a řádném splácení již nebude zkoumat snahu dlužníka, která není v případě seniorů podstatnou náležitostí, a osvobodí od placení zbytku pohledávek.

Příjemci invalidního důchodu II. a III. stupně


Pro tyto osoby platí stejné podmínky, jako pro osoby seniorů. Po řádném splácení po dobu tří let bude dlužník osvobozen od placení dalších závazků.

Osoby mladší 18 let


V případě, že pohledávky nezajištěných věřitelů, vznikly alespoň ze dvou třetin před dosažením 18 roku života, platí stejné podmínky jako u předchozích skupin. Po třech letech řádného splácení dojde k osvobození od úhrady zbytku dluhu. Podstatnou skutečností je to, že i příslušenství (úroky případně náklady vymáhání) nebo smluvní pokuta, se považují za vzniklé před 18. rokem života, byť by byly naúčtovány až později, ale souvisí s dluhem vzniklým dříve.

Nakonec pak zákon zvýhodnil též osoby, které mají relativně vysoké příjmy, ale nárůst dluhů o příslušenství a smluvní pokuty jim neumožňuje je řádně splatit.

Úhrada 60% dluhů


Pokud dlužník splatí 60% všech pohledávek nezajištěných věřitelů v době tří let od schválení oddlužení, bude taktéž osvobozen od úhrady zbytku dluhů a nemusí tedy hradit celých 5 let.

Jak vyplývá z výše uvedeného, stát umožnil téměř všem osobám zbavit se dluhů z minulosti. V souběhu se zastropováním ceny za insolvenční návrh nikdy nebyla lepší příležitost začít nový život bez dluhů.

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek
Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Máte s manželem problémy se splácením svých dluhů a zároveň se chcete nechat rozvést? I na tuto těžkou životní situaci pamatovala novela insolvenčního zákona platná od 1. ledna 2014. Vysvětlíme si řešení této situace postupně.

Přejít na článek

© 2022 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám