Oddlužení hypotéky

Oddlužení hypotéky

Ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, trvalá invalidita, mimořádné výdaje na opravu nemovitosti či jiné výdaje na neočekávané životní události – to vše může způsobit, že najednou nejste schopni řádně splácet hypotéku.

Neschopnost splácet hypotéku

Snadno dostupné hypotéky mohou pro mnoho osob znamenat začátek jejich problémů s dluhy. Mnoho takových dlužníků pak nevidí jinou možnost, než nezvládnutí hypotéky řešit osobním bankrotem. V poslední době proto stoupá počet insolvenčních návrhů spojených s návrhem na oddlužení, jež se týkají závazků z hypotečních úvěrů. Ale pozor - osobním bankrotem nemohou dlužníci přijít o zajištěný závazek – tedy hypoteční úvěr. Za svou pohledávku totiž ručí danou nemovitostí. V těchto případech nastupuje k vyřizování záležitosti tzv. zajištěný věřitel.

Statut zajištěného věřitele

Dům s hypotékou

Zajištěný věřitel je ten, kdo má svoji pohledávku zajištěnou zástavním právem na nemovitost. V případě hypotéky je to ve většině případů banka, která hypotéku poskytla. Zajištěný věřitel se může domoci úhrady dlužné částky prostřednictvím insolvenčního řízení, a to jednak rychleji a ve většině případů též levněji ve srovnání se standardním způsobem vymáhání pohledávek. Jakmile se určitá nemovitost, zatížená hypotékou, stane předmětem insolvenčního řízení, dojde k jejímu zpeněžení přibližně do jednoho roku od podání návrhu.

Zajištěný věřitel se dále může rozhodnout, jak se provede prodej zastavené nemovitosti - veřejnou dražbou, přímým prodejem, realitní kanceláří apod. Uplatnit právo ze zajištění může věřitel rovněž uspokojením pohledávky díky splátkovému kalendáři dlužníka.

Při oddlužení hypotéky nemusíte přijít o váš byt či dům

Pokud podáte žádost o oddlužení a máte byt či dům s hypotékou, věřte, že o tento dům nemusíte přijít. Např. pokud se s bankou dohodnete, že se nebude účastnit vašeho oddlužení, tak o dům nepřijdete. Novela insolvenčního zákona umožňuje zajištěnému věřiteli v oddlužení nedat pokyn k prodeji zajištěné nemovitosti s tím, že tato nemovitost zůstane i po skončení oddlužení dále zajištěna.

Z praktického hlediska se doporučuje, aby dlužník daného věřitele kontaktoval ještě před podáním návrhu na povolení oddlužení a dohodl se s ním na podmínkách, za kterých věřitel nedá, v případě oddlužení, pokyn k prodeji nemovitosti. Většinou věřitelé trvají na tom, aby byly splátky hrazeny i v průběhu oddlužení tak, jak byly dohodnuty ve smlouvě (např. jiným členem rodiny dlužníka).

Dlužníci v oddlužení tedy musí hradit splátky dle rozhodnutí soudu, a vedle toho ještě zajistit placení splátek hypoteční bance, pokud nechtějí o svou nemovitost přijít.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek

© 2022 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám