Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí. Jeho hlavním úkolem bude sledovat plnění Vašeho oddlužovacího plánu, kontrolovat dodržování podmínek stanovených soudem, nakládat s Vaší majetkovou podstatou a přeposílat nezajištěným věřitelům Vaše splátky.

Insolvenční správce může v rámci své zjišťovací činnosti vést šetření o tom, zda Vámi uvedené majetkové poměry odpovídají skutečnosti a zda nevlastníte jiný majetek, práva, pohledávky či jiné majetkové hodnoty. Je také oprávněn vykonat prohlídku Vašeho bytu, sídla či místa Vašeho podnikání. Potřebuje k tomu ale souhlas insolvenčního soudu.

Schůze věřitelů

Další povinnosti insolvenčního správce jsou zejména informačního a upozorňovacího charakteru. Pokud se insolvenční správce domnívá, že existují skutečnosti, kvůli kterým by neměl být návrh na oddlužení schválen, musí před hlasováním schůze věřitelů na tyto skutečnosti upozornit.

Pokud je Vám oddlužení schváleno, bude Vaše mzda zasílána od zaměstnavatele přímo insolvenčnímu správci. Ten si ponechá svou předem stanovenou odměnu a následně bude dle pevně daného rozpisu zasílat jednotlivé splátky Vašim nezajištěným věřitelům.

Konkrétní úkoly insolvenčního správce

  • vyjádřit svůj názor ohledně vhodnosti navrženého způsobu Vašeho oddlužení - splátkový kalendář či prodej majetku
  • zjistit přesný stav Vašeho majetku a zajistit si soupis přihlášených pohledávek
  • přezkoumat pohledávky Vašich věřitelů podle doložených podkladů
  • účastnit se schůze věřitelů
  • spravovat zajištěný majetek dlužníka
  • komunikovat se všemi účastníky insolvenčního řízení
  • snažit se, aby všichni věřitelé byli uspokojeni v maximální možné míře
  • vypracovat zprávu o své činnosti, která je důležitým podkladem pro rozhodnutí o způsobu řešení Vašeho úpadku

Kdo může být insolvenčním správcem

Insolvenčním správcem může být fyzická osoba či veřejná obchodní společnost, která splňuje zákonem stanovené podmínky a má pro tuto činnost povolení. Základními podmínkami jsou bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání magisterského programu, složení náročných odborných zkoušek a další kvalifikační předpoklady.

Seznam insolvenčních správců vede Ministerstvo spravedlnosti, které zároveň kontroluje výkon funkce insolvenčních správců. Insolvenčního správce si v žádném případě nemůžete zvolit sami.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek
Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Máte s manželem problémy se splácením svých dluhů a zároveň se chcete nechat rozvést? I na tuto těžkou životní situaci pamatovala novela insolvenčního zákona platná od 1. ledna 2014. Vysvětlíme si řešení této situace postupně.

Přejít na článek

© 2022 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám