Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe. K tomu potřebovali písemný souhlas druhého manžela. V současné době je ale vše jinak a manželé mohou dát k soudu jeden návrh na společné oddlužení a poté vystupovat v insolvenčním řízení jako jeden dlužník. Samozřejmě ale musí splňovat zákonem stanovené podmínky.

Podmínky společného oddlužení

Aby jim byl návrh na osobní bankrot povolen, musí především prokázat dostatečný majetek či příjmy na to, aby v následujících 5 letech zaplatili alespoň 30% splatných dluhů. Podmínkou společného oddlužení manželů je, že musí mít více dluhů u různých věřitelů. Ti pak hlasováním na schůzi věřitelů rozhodnou, zda dojde k prodeji majetku manželů nebo zda jim dlužníci budou po dobu 5 let odevzdávat své příjmy, přičemž jim zůstane životní a existenční minimum.

Další podmínkou je, že v návrhu na oddlužení musí manželé mimo jiné výslovně prohlásit, že souhlasí s tím, aby veškerý jejich majetek byl považován za majetek ve společném jmění manželů. V průběhu insolvenčního řízení tak mají manželé postavení nerozlučných společníků a jsou považovaní za jednoho dlužníka.

Společné oddlužení je výhodnější

Společné oddlužení manželů

Manželé tedy v současnosti mohou žádat o oddlužení společně a nemusí podstupovat samostatné procesy. Jedná se o snazší, rychlejší a efektivnější postup, než tomu bylo před novelou insolvenčního zákona. Přinese jim to úsporu finančních nákladů na soudní řízení, a také budou platit pouze jednu odměnu insolvenčnímu správci. Jedná se o zcela zásadní změnu, která celé řadě rodin ušetřila či ušetří nemalé prostředky.

Návrh na povolení oddlužení musí manželé podat ke krajskému soudu dle místa bydliště na formuláři, který přesně stanovuje, co vše musí dlužníci uvést a jaké přílohy jsou povinni přiložit.

Společné oddlužení – naděje na nový začátek

Pokud jste se s vaším manželem či manželkou dostali do dluhové pasti, může pro vás vyhlášení osobního bankrotu a oddlužení znamenat naději, že se z bludného kruhu dluhů dostanete. Počítejte ale s tím, že to nebude lehké – 5 let budete doslova „třít bídu s nouzí“, tak abyste splatili alespoň třetinu svých závazků. Můžete ale mnohem klidněji spát, neboť se nemusíte bát, že k vám domů vtrhnou vymahači dluhů či exekutoři. Pokud vše splatíte, tak jak vám bylo ustanoveno soudem, zbytek dluhů se vám jednou provždy odpustí a můžete začít znovu s čistým štítem.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek
Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Máte s manželem problémy se splácením svých dluhů a zároveň se chcete nechat rozvést? I na tuto těžkou životní situaci pamatovala novela insolvenčního zákona platná od 1. ledna 2014. Vysvětlíme si řešení této situace postupně.

Přejít na článek

© 2023 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám