Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení v návaznosti na novelu insolvenčního zákona


Jak jistě víte z mnoha médií, došlo dne 1.7.2017 k účinnosti novelizace insolvenčního zákona, která znatelně změnila způsob podávání návrhů na oddlužení.

Od tohoto data si již dlužník sám není oprávněn podat návrh na oddlužení a je tak zcela odkázán na pět vybraných subjektů, které tento návrh mohou sepsat a podat. Od novelizace si ministerstvo spravedlnosti slibuje snížení náladu nekvalitních návrhů, které končí odmítnutím či zamítnutím a pádem dlužníka do konkurzu a také snížení cen za sepsání insolvenčního návrhu, když některé oddlužovací agentury byly schopny požadovat poplatky v rámci desetitisíců bez záruky, že návrh projde. Pěti subjekty, které jsou aktuálně oprávněny sepsat a podat za dlužníka návrh, jsou insolvenční správci, advokáti, notáři, soudní exekutoři a akreditované právnické osoby. V návaznosti na tuto změnu ministerstvo také omezilo maximální možnou částku, kterou může zpracovatel návrhu od dlužníka požadovat, a to na 4.000,- Kč bez DPH za návrh jednotlivce a na 6.000,- Kč bez DPH, jsou-li zájemci o oddlužení manželé. Akreditovaná osoba nemá nárok na odměnu vůbec. Tyto částky navíc není subjekt zpracující návrh oprávněn požadovat od dlužníka napřímo, ale musí pohledávku přihlásit do řízení a bude uspokojen jako ostatní věřitelé. Pohledávka se však považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávek za podstatou, věřitel tedy obdrží celou částku a přednostně.

Jakkoli se tato změna z dílny ministerstva může zdát bohulibá, značně omezuje přistup dlužníků k oddlužení jako takovému, a to právě z důvodu maximální ceny za návrh. Poskytnutí služby sepsání návrhu na oddlužení je totiž časově i administrativně náročné a jen sestavení podkladů může trvat dlouhé hodiny, zvláště za situace, kdy dlužník neví, jakou výši mají jeho dluhy a u kterých věřitelů jsou evidovány. Za situace, kdy je navíc návrh odmítnut nebo zamítnut, nemá zpracovatel nárok na odměnu vůbec a je tak zcela závislý na pravdomluvnosti klienta o jeho pohledávkách.

V návaznosti na to došlo ke stavu, kdy z určených subjektů je jen málo jednotlivců, kteří jsou ochotni návrhy za těchto podmínek zpracovávat a někteří s nich se navíc uchylují k obcházení novely zákona. Jak tedy vybrat správného poskytovatele právní služby spočívající v sepsání a podání návrhu na oddlužení:

1) Rozhodnout se, jaký ze subjektů bude nejvhodnější


U notářů, exekutořů a insolvenčních správců nelze očekávat rozsáhlé zapojení do sepisování návrhu na oddlužení a taktéž z veřejných seznamů osob poskytujících oddlužení je tato skutečnost zřejmá, když z těchto tří subjektů se jich v seznamech vyskytuje minimum. Akreditovaných osob, které nabízí oddlužení je prozatím zoufale málo, vzhledem ke skutečnosti, že nejsou motivovány odměnou pak nelze ani očekávat velký zájem o zpracování návrhů, nadto osoba zpracovávající takový návrh nemusí mít ani právnické vzdělání, což je rizikem pro dlužníka, který chce dosáhnout oddlužení. Zbývají tedy advokáti.

2) Ověřit akreditaci či povolení k výkonu advokacie


Jelikož sepisování insolvenčních návrhů za ceny vysoce překračující ty aktuálně pevně stanovené byl velice dobrý byznys pro poskytovatele těchto služeb, došlo i po změně pravidel k pokusům o jejich obcházení. Při volbě poskytovatele je třeba si ověřit, zda opravdu tuto službu nabízet může. Seznam akreditovaných právnických osob lze najít na internetu, přičemž tyto osoby nejsou oprávněny za své služby požadovat peněžní prostředky. Ověřit zda je nabízející advokát skutečně advokátem pak lze v seznamu advokátů na stránkách České advokátní komory.

3) Neplatit nic předem


Jedním z neduhů jsou takzvané zprostředkovatelské osoby, které dlužníkovi nabídnou za provizi zajištění sepsání návrhu u advokáta. Předně se jedná o obcházení zákona a je to zakázané a v druhé řadě pak dlužník zaplatí za tuto službu částku nad rámec ceny samotného návrhu. Obvyklá taxa těchto agentur bývá 4.000,- Kč až 15.000,- Kč za zprostředkování, samotný návrh pak stojí, jak je uvedeno výše 4.000,- Kč. Částku za zprostředkování je klient povinen uhradit předem. I u advokátů se může objevit požadavek na platbu předem, toto nejste povinni akceptovat. Pokud takový požadavek zazní, můžete se obrátit na jiného advokáta. Je nutné si uvědomit, že zpracování návrhu lze s klientem vyřídit korespondenčně (mailem, poštou) netřeba tedy hledat advokáta ze svého města nebo okolí.

Co nabízíme my:


- Nejsme zprostředkovatelé – stránky jsou napojeny přímo na advokáta, který návrh zpracuje a podá


- Nic neplatíte předem – advokát nepožaduje žádné zálohy ani dopředné platby. Pohledávku si v souladu se zákonem přihlásí do oddlužení


- Platíte jen tolik, kolik stanovuje zákon, žádné skryté platby


- Advokát má zkušenosti s podáváním návrhů na oddlužení


- Advokát má zkušenosti s vymáháním pohledávek, které může využít ve Váš prospěch a alespoň Vás nasměrovat k tomu, jakou pohledávku případně popřít a proč


- Advokát je ochoten komunikovat prostřednictvím emailu, telefonu a pošty, není nutné se s ním osobně setkat a vážit cestu do jeho sídla


- Advokát sepisuje návrhy osobně a osobně se pod ně podepisuje, za svou práci ručí a je pojištěn pro případ způsobení škody na částku 5,000.000,- Kč


Co neumíme:


- Neumíme garantovat úspěch, pokud nám klient nesdělí všechny své závazky a veškeré nutné podklady pro zpracování návrhu. To ovšem neumí nikdo


Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek
Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Máte s manželem problémy se splácením svých dluhů a zároveň se chcete nechat rozvést? I na tuto těžkou životní situaci pamatovala novela insolvenčního zákona platná od 1. ledna 2014. Vysvětlíme si řešení této situace postupně.

Přejít na článek

© 2023 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám