Živnostníkům v dluzích svitla nová naděje

Živnostníkům v dluzích svitla nová naděje

Jste živnostník, máte dluhy a chcete se oddlužit? Od nového roku je Vám to umožněno. Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupila totiž od 1. ledna 2014 v platnost také novela insolvenčního zákona, která přináší převratnou novinku - živnostníkům dává možnost zbavit se dluhů, které jim vznikly během jejich podnikání.

Novela umožňuje oddlužení podnikatelů

Novela insolvenčního zákona řeší možnost oddlužení osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), u nichž je tento proces realizován velice obdobným způsobem, jako je tomu u osob nepodnikajících. Pojem osobní bankrot, neboli oddlužení vznikl v ČR v roce 2008. Osoba, která vyhlásí osobní bankrot a splní potřebná kritéria, si sníží dluh až o celých 70 % za podmínky, že bude splácet zbylou část dluhu po dobu 5 let.

Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky bankrotu, rozhodne soud o prominutí zbylého dluhu a dlužník může začít „s novým štítem“. Do roku 2014 se takto mohly oddlužit jen osoby nepodnikající, nyní zákon povoluje využití takové finanční pomoci i živnostníkům, kterým se byznys jaksi „vymkl kontrole“.

Podmínky oddlužení

Novela tedy umožňuje podnikatelům řešit své dluhy oddlužením, a to dle přesně stanovených podmínek. A to, pokud:

  • s tím souhlasí věřitel, jehož pohledávka vznikla z podnikatelské činnosti dlužníka,
  • jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém soud zrušil konkurs na majetek dlužníka pro nedostatek jeho majetku,
  • jde o pohledávku zajištěného věřitele (tzn. tato pohledávka je právně zajištěna majetkem dlužníka, např. zástavním právem).

Základní podmínkou oddlužení živnostníka je tedy souhlas věřitele, o jehož pohledávku se jedná. Další variantou, kdy může živnostník o oddlužení žádat – a to i bez souhlasu věřitelů – je, že se jedná o pohledávky, které se nepodařilo uspokojit v rámci předchozího insolvenčního řízení.

Forma a proces oddlužení

Oddlužení podnikatelů

Oddlužení živnostníka je prováděno buď formou zpeněžení jeho majetku či formou splátkového kalendáře. Zjednodušeně řečeno - buď dlužník zpeněží veškerý majetek, který vlastní nebo bude odevzdávat všechny příjmy v následujících pěti letech. Každopádně platí, že musí být schopen v průběhu oddlužení umořit alespoň 1/3 svých dluhů. Pokud na to nemá dost velké příjmy nebo majetek, může si být jistý, že soud jeho žádost o oddlužení zamítne.

Živnostník v dluzích by měl mít na paměti, že o způsobu oddlužení budou rozhodovat jeho věřitelé. Vyplatí se s nimi tedy celou záležitost předem projednat. Věřitel totiž musí při oddlužení odsouhlasit, že jeho pohledávka bude uspokojena ve výši minimálně 30 %. Konečná výše částky pro oddlužení se vypočte s ohledem na výši čistého měsíčního příjmu dlužníka, poměru splacení dluhů ostatním nezajištěným věřitelům a dalších podmínek stanovených insolvenčním zákonem.

Proces oddlužení podnikatelů se skládá z několika etap, mezi něž patří např. analýza a zvážení možnosti bankrotu, zpracování odpovídajících podkladů, vypracování žádosti o oddlužení, její odeslání k příslušnému insolvenčnímu soudu a vyčkání na schválení žádosti o oddlužení soudem.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek

© 2022 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám