Byla na Vás uvalena exekuce?Osobní bankrot

 • stop exekucím
 • nárůst úroků již nehrozí
 • klidný spánek
 • po oddlužení klidný a spokojený život
 • bývá až 70% dluhů odpuštěno
Chci nezávazné posouzení

Jak zastavit exekuci?

Nezvládáte splácet své dluhy a hrozí Vám exekuce? Je proti Vám vedeno exekuční řízení či již došlo k nařízení exekuce? Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás, ale musíte jednat co nejrychleji! Kontaktujte nás a pomůžeme Vám exekuci zastavit. Řešením může být osobní bankrot. Zhodnotíme Vaši finanční situaci, a pokud bude vyhovovat zákonným podmínkám, podáme za Vás insolvenční návrh.

Momentem podání takového návrhu se veškeré exekuce proti Vám zastaví. Pokud Vám bude návrh o oddlužení schválen, mohou být Vaši věřitelé uspokojeni pouze v souladu s insolvenčním zákonem. To znamená, ze splátek ve splátkovém kalendáři či z výtěžku z prodeje Vašeho majetku. Během 5 let pak musíte splatit alespoň 30% ze svých dluhů, zbytek Vám bude prominut a co především: Exekutor nad Vámi již nebude mít žádnou moc. Dokážeme Vám pomoci s Vaší tíživou finanční situací a s případnými exekutory! Obraťte se na nás!

Podmínky osobního bankrotu?

Existence alespoň 2 věřitelů

Existence alespoň 2 věřitelů

Pro vyhlášení osobního bankrotu musíte mít pohledávky nejméně u dvou věřitelů a musí být nejméně 30 dní po splatnosti. Mezi tyto pohledávky se nezapočítávají tzv. zajištěné pohledávky, typicky například hypotéky.

Platební neschopnost

Platební neschopnost

Dlužník musí být pro podání žádosti o osobní bankrot v platební neschopnosti. Své závazky musí mít minimálně 30 dní po splatnosti. Zde je třeba brát v úvahu i případné pojištění schopnosti splácet a možnost snížení či odložení splátek. Teprve pokud všechny tyto možnosti selhávají, smí dlužník podat žádost o oddlužení.

Platební neschopnost

Dostatečný příjem

Velmi tvrdou podmínkou pro vyhlášení osobního bankrotu je stálý příjem, který navíc musí vhorizontu 5 let pokrýt nejméně 30 % vašich pohledávek. Dlužníci bez zaměstnání a bez majetku nejsou zcela vyřazeni, ale jejich šance na úspěch jsou malé a je třeba postup žádosti důkladně konzultovat se specialisty na problematiku oddlužení.

Trestní bezúhonnost

Trestní bezúhonnost

Žádost o osobní bankrot nemohou podat osoby, které byly v posledních 5 letech trestány za majetkovou trestnou činnost. Na ostatní delikty se omezení nevztahuje.

Splňujete tyto podmínky?

Chci nezávazné posouzení

Jak probíhá proces oddlužení?

 • Prvotní kontakt

  První a zároveň nejdůležitější krok musíte učinit Vy sami, a to kontaktovat nás! Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář na našem webu nebo použijte formulář pro vložení Vašeho telefonního čísla. Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat a domluví s Vámi dle Vašich časových možností bezplatnou schůzku v poradně.

 • Osobní schůzka

  Na domluvené schůzce v poradně probereme Vaši situaci a Vaše životní a finanční poměry. Na základě sdělených informací zjistíme, zda splňujete podmínky pro insolvenci (oddlužení). Zároveň Vám vysvětlíme výhody a důsledky osobního bankrotu a všechny další věci okolo procesu oddlužení. Sdělíme Vám také, jaké dokumenty a podklady budeme od Vás k realizaci oddlužení potřebovat. Ochotně zodpovíme všechny Vaše případné dotazy.

 • Podání insolvenčního návrhu

  Od momentu, kdy nám dodáte veškeré potřebné dokumenty a materiály, vypracujeme a podáme do 24 hodin insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh se budeme snažit vyhotovit tak, aby byl soudem přijat a splňoval všechny zákonem stanovené náležitosti. Od této chvíle již můžete být trochu klidnější, neboť okamžikem podání návrhu na soud jste již chráněni před exekutory, vymahači a věřiteli.

 • Schválení Vašeho oddlužení

  okud splníte všechny podmínky osobního bankrotu (oddlužení), insolvenční soud jej povolí. O průběhu oddlužení rozhodují věřitelé na schůzi. Při schválení oddlužení Vám soud přidělí insolvenčního správce, který Vaši insolvenci povede, bude komunikovat s věřiteli a posílat jim předem stanovené splátky.

Chci nezávazné posouzení

Nejčastější dotazy

Osobní bankrot mohou vyhlásit pouze osoby splňující zákonem dané podmínky. Jednou z hlavních podmínek je schopnost splatit v následujících 5 letech z pravidelného příjmu a odprodeje majetku alespoň 30 % pohledávek.

Ideálním řešením je samozřejmě včas domluvit s věřiteli oboustranně schůdnou cestu a dluhy umořit standardně pomocí splátkového kalendáře. Pokud výše dluhů dalece převyšuje možnosti splácení, lze podat návrh na osobní bankrot. V rámci osobního bankrotu lze dluhy řešit prodejem majetku či splátkovým kalendářem, kdy dlužníkovi zůstává jen nezabavitelné minimum.

Mezi základní povinnosti patří zejména řádné splácení podle podmínek uložených insolvenčním správcem. Dále je dlužník povinen k 15. lednu a 15. červenci v každém kalendářním roce předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a výboru věřitelů přehled příjmů za posledních 6 měsíců a na požádání kdykoliv poskytnout k nahlédnutí daňové přiznání. Dary, dědictví či mimořádné příjmy je dlužník povinen zpeněžit a použít na mimořádné splátky. Dlužník nesmí znevýhodňovat žádného z věřitelů a nesmí přijímat nové závazky, které není schopen řádně vyrovnat.

Dlužník je povinnen vykonávat výdělečnou činnost či musí usilovat o získání práce. Tyto kroky předloží soudu.

Hypotéka je zpravidla kryta zástavou v podobě nemovitosti a banka je schopna umořit dluhy prodejem zástavy. Proto se osobní bankrot na hypotéku nevztahuje a problém lze řešit jen přímo dohodou s věřitelem. Pokud je již na hypotéku uvalena exekuce, lze nemovitost ještě zachránit například přes oddlužovací centra a firmy, které vaše pohledávky okamžitě vyplatí a následně splácíte dluhy jim. Více informací »

V případě osobního bankrotu jsou na oddlužení využity veškeré příjmy mimo nezabavitelného minima. I jednorázové příjmy, výhry, dary a dědictví je nutno využít na mimořádné splátky. Dále může soud nařídit odprodej části majetku.

V případě osobního bankrotu se veškeré splátky řeší přes insolvenčního správce a příjmy či majetek dlužníka nepodléhají exekuci.

Dle novely zákona č. 294/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.1.2014 je již možné podat oddlužení jako podnikatel (osoba pracující na živnostenský list). Více informací »

Od 1.1.2014 mohou podat žádost na osobní bankrot manželé společně. Dříve platilo, že musel každý z manželů musel podávat žádost zvlášť a mít písemný souhlas svého zákonného partnera.

Průběh osobního bankrotu a příslušné dokumenty vztahující se k oddlužení naleznete v insolvenčním rejstříku na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Chci nezávazné posouzení

Insolvenční kalkulačka

Spočítejte si zda-li máte nárok nechat se oddlužit pomocí osobního bankrotu.

V prohlížeči nemáte zapnutý Javascript. Insolvenční kalkulačku je možné použít pouze s touto technologií.

Žádost o oddlužení

Vyřizujeme po celé České republice. Pozor, nutná osobní schůzka v kanceláři v Praze.

Údaje o dlužníkovi

Kontaktní údaje

© 2022 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám

Potřebujete poradit? Zavoláme vám

Vložté své telefonní číslo, do 48h Vás budeme kontaktovat.